Τοκατλίδης Κωνσταντίνος  & Συνεργάτες

Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το έτος 2000, με σκοπό να παρέχει στους εντολείς μας αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, μέσα από συνδυαστικές και πρακτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εντολέα μας και σε εύλογο κόστος. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να ενημερωθεί ο εντολέας μας για τις δυνατότητες που του παρέχει η νομοθεσία, η νομολογία των ελληνικών και ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, καθώς και η διοικητική πρακτική, προκειμένου να επιτύχει την βέλτιστη προάσπιση των νομίμων συμφερόντων του. Βασική αρχή μας είναι ότι κάθε υπόθεση έχει τις ιδιαιτερότητές της, ούτως ώστε απαιτείται προσεκτική μελέτη των στοιχείων και αξιολόγηση του φακέλου κάθε υπόθεσης πριν την επιλογή της καλύτερης οδού για την αντιμετώπισή της, σε στενή συνεργασία με τον εντολέα μας. Είτε πρόκειται για παροχή νομικών συμβουλών, για την κατάρτιση συμβάσεων, για την εκπροσώπηση σε διαδικασίες και αρχές, είτε για δικαστικές διαδικασίες, θεωρούμε κρίσιμη την αξιοποίηση όχι μόνο των κανόνων του ελληνικού νομικού συστήματος, αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν ανά περίπτωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε συνδράμει επί σειρά ετών ιδιώτες, εταιρείες κάθε μορφής, μικρές και μεγάλες βιομηχανίες, φορείς και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σωματεία, ενώσεις προσώπων και άλλους, σε μία πληθώρα νομικών θεμάτων, ως νομικοί σύμβουλοι και ως δικαστικοί παραστάτες τους.

Το γραφείο μας αξιοποιεί την εμπειρία και εξειδίκευση έμπειρων δικηγόρων συνεργατών του, που λειτουργούν με γνώμονα την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των εντολέων μας.

Ο Κωνσταντίνος Τοκατλίδης είναι Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι επίσης Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (International LL.B. Programme). Ασκεί δικηγορία ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων καθώς επίσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει λάβει πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έχει λάβει και δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχει επίσης λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου ήταν στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό δίκαιο. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και νομικές μελέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης έχει παραδώσει εισηγήσεις ευρωπαϊκού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει καλά την αγγλική και γαλλική γλώσσα, με δυνατότητα χρήσης σε επίπεδο εργασίας.

 

Πατησίων 77 Αθήνα 104 34

Τ: 210 / 7211130 F: 210 / 7211643 Ε: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.